top of page
Woman Climber

Klatrevegg

For tiden ikke i drift

Egen klatrevegg i Bysenteret

Denne aktiviteten kan kun utøves etter avtale. Dette da der må være kvalifisert personell tilstede for sikring m.m..

Info

Kontakt oss for mer info om bruk av klatreveggen. 

Priser

Kontakt oss for mer info om pris for bruk av klatreveggen. 

bottom of page